تعرفه های اسکریپت

* دانلود با ماژول مصرف منابع سرور را به شدت کاهش می دهد

** نسخه اختصاصی به صورت متن باز ارائه می شود. نسخه های غیر اختصاصی تنها بر روی هاست معرفی شده از ما نصب خواهد شد.
جهت اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید.

شما می توانید اسکریپت را بر روی چند سایت خود نصب نمایید هزینه برای هر سایت 45 هزار تومان جهت پشتیبانی

آپدیت و پشتیبانی رایگان به مدت 1 سال بعد از خرید می باشد.