آخرین خبر ها
27
اخبار
اضافه شدن خبرنامه
بعد از درخواست های زیاد از سمت مشتریان سیستم خبرنامه به اسکریپت اضافه شد.
32
اخبار
انتشار نسخه جدید
نسخه جدید اسکریپت به صورت عمومی در دسترس قرار گرفت